Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Ηλεκτρικό πεδίο. Φύλλο εργασίας.

Στο σημείο Ο της ευθείας ε, βρίσκεται ακίνητο ένα σημειακό φορτίο Q= 2μC.    
 
            Η δυναμική του ενέργεια είναι:  
α)  θετική           β) Αρνητική             γ) μηδέν                 δ) δεν μπορούμε να ξέρουμε.
            Το δυναμικό στο σημείο Α, δίνεται από τη σχέση:

Δείτε όλο το φύλλο εργασίας με κλικ εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: