Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2010

Ενέργεια για την απομάκρυνση οπλισμών πυκνωτή, με τη πηγή συνδεδεμένη.

Σαν συνέχεια της ανάρτησης ενέργεια για την απομάκρυνση των οπλισμών πυκνωτή, ας δούμε το ίδιο ερώτημα με συνδεδεμένη τη πηγή.

Ένας πυκνωτής με χωρητικότητα 2μF φορτίζεται με φορτίο 0,4mC. Η απόσταση των οπλισμών του είναι 0,1mm. Θέλουμε να απομακρύνουμε τους οπλι­σμούς ώστε η απόσταση μεταξύ τους να γίνει 0,2mm χωρίς να  αποσυνδέουμε τη πηγή.
Να υπολογίστε το έργο της Fεξ για την παραπάνω περίπτωση.
Δεν υπάρχουν σχόλια: