Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 2010

Αντίσταση αγωγού και ένταση ρεύματος.

Στο κύκλωμα (α) το ιδανικό αμπερόμετρο δείχνει ένδειξη 5 Α. Με δεδομένο ότι οι αγωγοί σύνδεσης δεν παρουσιάζουν αντίσταση (αντίσταση παρουσιάζει μόνο ο ομογενής κυλινδρικός αγωγός ΑΒ), να βρείτε την ένδειξη του αμπερομέτρου στα κυκλώματα (β) και (γ), αν το σημείο Μ είναι το μέσον του ΑΒ.

1 σχόλιο:

The Septic Tank Blog είπε...

I have really enjoyed this blog. Keep up the good work. The Septic Tank Man