Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2010

Σύνδεση αντιστατών. Ένα test.

Δίνεται το παρακάτω κύκλωμα, για το οποίο δίνεται ότι R1=2Ω, R2=3Ω, R3=4Ω, η ένδειξη του αμπερομέτρου είναι ίση με 4Α και του βολτομέτρου 14V.  Αν τα όργανα είναι ιδανικά, ζητούνται:
i)       Οι εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν τους αντιστάτες.
ii)     Η αντίσταση R4 καθώς και η συνολική αντίσταση.
iii)    Η τάση V της πηγής.
Δείτε όλο το test από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: