Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου 2010

Δυναμικά και ηλεκτρική ενέργεια.

Για το παρακάτω κύκλωμα δίνονται V=60V, R1=4Ω, R2=5Ω, ενώ το ιδανικό αμπερόμετρο δείχνει ένδειξη 5Α.
i)   Να βρεθεί η τάση στα άκρα του αντιστάτη R1 και το δυναμικό του σημείου Μ.
ii)  Πόση είναι η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R2;
iii)  Να βρεθεί η ισχύς του ρεύματος που διαρρέει τον καταναλωτή Κ.
iv)  Ένα φορτίο q=1C μετακινείται στο κύκλωμα, Να βρεθεί η δυναμική του ενέργεια στις θέσεις Γ, Β και Μ.
v)  Σε μια στιγμή κλείνουμε το διακόπτη δ. Με ποιο ρυθμό παράγεται θερμότητα πάνω στον αντιστάτη R2;

Δεν υπάρχουν σχόλια: