Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2010

Ηλεκτρική πηγή και ηλεκτρικός καταναλωτής.

Για το παρακάτω κύκλωμα δίνεται ότι R=8Ω, V=30V, ενώ η ένδειξη του αμπερομέτρου είναι 5Α.
i)  Να βρεθεί η τάση VΒΓ. Ένα φορτίο q=1C μετακινείται από το σημείο Β στο σημείο Γ. Κερδίζει ή χάνει ενέργεια κατά τη μετακίνηση αυτή το φορτίο και πόση;
ii)  Εφαρμόστε το 2ο νόμο του Kirchhoff στο κύκλωμα για να υπολογίστε την τάση VΑΒ. Κερδίζει ή χάνει ενέργεια κατά τη μετακίνηση αυτή το φορτίο και πόση;
iii) Τι μπορεί να υπάρχει μέσα στο αδιαφανές κιβώτιο Κ, ένα μοτέρ ή μια μπαταρία;

Δεν υπάρχουν σχόλια: