Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

Φυσική Κατεύθυνσης. Θέματα εξετάσεων Μαΐου 2011

Μια ποσότητα αερίου μεταβαίνει από την κατάσταση Α στην κατάσταση Β με δύο τρόπους. (α) Με μία ισόθερμη εκτόνωση  και (β) με μία αδιαβατική εκτόνωση και μία ισόχωρη θέρμανση όπως στο διπλανό σχήμα.
i)  Με ποιον τρόπο παράγεται περισσότερο έργο;  Να δικαιολογήσετε πλήρως την απάντησή σας.
ii)  Ποια από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστή;
Α.    ΔUABUΑΓΒ             Β.    ΔUABUΑΓΒ          Γ.   ΔUABUΑΓΒ
Να δικαιολογήστε την απάντησή σας.
iii) Ποια από τις παρακάτω σχέσεις είναι σωστή;
Α.    QAB> QΓΒ                  Β.    QAB= QΓΒ             Γ.   QAB < QΓΒ
Να δικαιολογήστε την απάντησή σας.
Μονάδες 4+3+4=11
Δείτε όλα τα θέματα από εδώ.
Αλλά και σε  Word.


Δεν υπάρχουν σχόλια: