Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

Αυτεπαγωγή όταν ο διακόπτης….

Στο παραπάνω κύκλωμα δίνονται R=10Ω, το ιδανικό πηνίο έχει συντελεστή αυτεπαγωγής L=2 Η, ενώ η πηγή έχει ΗΕΔ Ε=40V και μηδενική εσωτερική αντίσταση. Το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης με το διακόπτη δ ανοικτό.
i) Για τη διαφορά δυναμικού  VΑΒ=VΑ-VΒ ισχύει:
α)  VΑΒ< 0,     β) VΑΒ= 0,        γ) VΑΒ> 0.
ii)  Σε μια στιγμή t1 κλείνουμε το διακόπτη δ. Αμέσως μετά (για t1+)
Α) Για τη διαφορά δυναμικού  VΑΒ=VΑ-VΒ ισχύει:
α)  VΑΒ< 0,        β) VΑΒ= 0,       γ) VΑΒ> 0.
Β)  Η ΗΕΔ από αυτεπαγωγή στο πηνίο έχει τιμή:
α)  Εαυτ= -40V,         β) Εαυτ= -20V,     γ) Εαυτ= +20V,     δ) Εαυτ= +40V
Γ)  Ο ρυθμός μεταβολής της έντασης του ρεύματος είναι ίσος με:
α)   -20 Α/s          β)  -10 Α/s          γ) 10 Α/s           δ) 20 Α/s.

Δεν υπάρχουν σχόλια: