Παρασκευή, 13 Μαΐου 2011

ΗΕΔ από αυτεπαγωγή και Ενέργεια.


Στα κυκλώματα του σχήματος για t=0 κλείνουμε ταυτόχρονα τους διακόπτες.
i)  Αμέσως μετά (t=0+) μεγαλύτερη ΗΕΔ από αυτεπαγωγή θα αναπτυχθεί στο κύκλωμα:
α)  (Α)          β)  (Β)           γ)  Θα αναπτυχθούν ίσες ΗΕΔ.
ii)  Μεγαλύτερη ενέργεια τελικά θα αποθηκευτεί στο πηνίο του κυκλώματος:
α)  (Α)          β)  (Β)           γ)  Θα αποθηκευτεί ίδια ενέργεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: