Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2009

Κίνηση σε ομογενές Ηλεκτρικό πεδίο.


Ένα σωματίδιο με ειδικό φορτίο q/m=200 C/kg εισέρχεται στο σημείο Ο, με αρχική ταχύτητα 100m/s στο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο ενός επίπεδου πυκνωτή, κάθετα στις δυναμικές γραμμές, όπως στο σχήμα και εξέρχεται από το σημείο Α. Ο πυκνωτής είναι φορτισμένος με τάση 10V και οι οπλισμοί του έχουν μήκος L=2cm ενώ απέχουν κατά 1cm.
1.   Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.
  • Ο πάνω οπλισμός του πυκνωτή είναι θετικά φορτισμένος.
  • Το σωματίδιο αποκτά σταθερή επιτάχυνση μέσα στο πεδίο.
  • Αφού η επιτάχυνση του σωματιδίου είναι σταθερή η κίνησή του είναι ομαλά επιταχυνόμενη.
  • Αφού η επιτάχυνση του σωματιδίου είναι σταθερή η κίνησή του είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.
  • Το σωματίδιο κερδίζει ενέργεια κατά ατο περασμά του από το πεδίο.
  2.  Να βρεθεί η γραμμική και η γωνιακή εκτροπή του σωματιδίου.
  3.  Να υπολογισθεί η διαφορά δυναμικού VΟΑ.
    Οι βαρυτικές δυνάμεις θεωρούνται αμελητέες.

.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Νομίζω υπάρχει λάθος στην προτεινόμενη λύση.Η εκφώνηση γράφει ''αρχικη ταχυτήτα 1000m/sec'' ενώ στη λύση 100m/sec, οπότε στη λύση μου βρήκα γραμμική εκτροπή δύο τάξεις μικρότερη.

Διονύσης Μάργαρης είπε...

Ευχαριστώ για την επισήμανση. Πράγματι η αρχική ταχύτητα είναι 100m/s