Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2009

Σύνδεση αντιστάσεων. Ένα ακόμη Test...

.Ένα ακόμη Test στο Β2 αυτή τη φορά....

1)  Για το κύκλωμα του διπλανού σχήματος δίνονται R1=8Ω, R2=R3=10Ω, R4=2Ω και V=30V. Ζητούνται:
i)    Η ολική αντίσταση του κυκλώματος.
ii)   Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R2 και το δυναμικό του σημείου Α.
iii)   Αν αφαιρέσουμε το σύρμα ΑΒ και μεταξύ των δύο σημείων συνδέσουμε έναν πυκνωτή με χωρητικότητα C=5μF, πόσο φορτίο θα αποκτήσει;
Μονάδες     10+6+4=20
2)  Για το κύκλωμα του διπλανού σχήματος δίνονται R1=R2= 8Ω, R3=6Ω, R4=10Ω, C=10μF και V=70V. 
Ζητούνται:
i)   Η ολική αντίσταση του κυκλώματος.
ii)  Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αντιστάτη R4 και το δυναμικό του σημείου Β.    
iii) Το φορτίο του πυκνωτή.
iv) Αν συνδέσουμε με ένα σύρμα χωρίς αντίσταση τους δύο οπλισμούς του πυκνωτή, τι τιμη θα πάρει το δυναμικό στο σημείο Β;
Μονάδες       10+5+3+2=20


Δεν υπάρχουν σχόλια: