Πέμπτη 13 Μαΐου 2010

Η μηχανική ενέργεια μετατρέπεται σε θερμότητα.


Στο σχήμα ο αγωγός ΑΓ έχει μάζα 20kg, και μήκος 1m και εκτοξεύεται για t=0 οριζόντια με αρχική ταχύτητα υ0 =10m/s όπως στο σχήμα και  κινείται χωρίς τριβές. 
Αν R=2Ω  και Β=2Τ να βρεθούν:    
i)   Η αρχική ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα.
ii)  Πόση είναι η αρχική επιτάχυνση του αγωγού;
iii) Μετά από λίγο, τη στιγμή t1 ο αγωγός έχει ταχύτητα 4m/s.
α) Ποια η ηλεκτρική ισχύς την στιγμή αυτή;
β)  Με ποιο ρυθμό μειώνεται η κινητική ενέργεια του αγωγού την στιγμή t1;
γ) Πόση θερμότητα έχει παραχθεί στον αντιστάτη R από t=0 έως t1;
iv) Πόση συνολικά θερμότητα παράγεται πάνω στον αντιστάτη R;

Δεν υπάρχουν σχόλια: