Τετάρτη, 3 Νοεμβρίου 2010

Ένας πυκνωτής φορτισμένος.

Στο παρακάτω σχήμα ο επίπεδος πυκνωτής χωρητικότητας C=1nF φορτίζεται από μια πηγή τάσης V=50V, οι οπλισμοί του απέχουν ℓ=1cm, ο διακόπτης δ2 είναι κλειστός, ενώ ο δ1 ανοικτός.
i)    Πόσο είναι το φορτίο κάθε οπλισμού του πυκνωτή;
ii)   Μπορείτε να βρείτε το δυναμικό του οπλισμού Α;
iii)  Κλείνουμε το διακόπτη δ1. Δίνεται ότι το δυναμικό της Γης είναι μηδέν, οπότε το σημείο Γ του κυκλώματος που «γειώνεται» αποκτά δυναμικό ίσο με μηδέν.
Χαρακτηρίστε ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις.
α) Το φορτίο του πυκνωτή θα αυξηθεί.
β)  Θα φύγουν ηλεκτρόνια από τον οπλισμό Β και θα πάνε στη Γη.
γ)  Η ενέργεια του πυκνωτή θα μειωθεί.
δ)  Το δυναμικό του οπλισμού Α γίνεται ίσο με 50V.
iv)  Ανοίγουμε τώρα τον διακόπτη δ2. Πόσο γίνεται τώρα το δυναμικό του οπλισμού Α;
v)  Φέρνουμε ένα σημειακό φορτίο q1=1pC πολύ κοντά στον θετικό οπλισμό. Να βρείτε:
α)  Τη δύναμη που δέχεται από το πεδίο.
β)  Τη δυναμική ενέργεια του  φορτίου q1.

Δεν υπάρχουν σχόλια: