Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2010

Γραμμομοριακή θερμότητα αερίου.

Μια ποσότητα αερίου απορροφώντας  θερμότητα 4.000J πηγαίνει από την κατάσταση Α στην κατάσταση Β, ευθύγραμμα όπως το σχήμα.
i)   Να βρεθεί η γραμμομοριακή ειδική θερμότητα του αερίου για την παραπάνω μεταβολή.
ii)  Αν το αέριο πήγαινε από την κατάσταση Α στην κατάσταση Β μέσω της διαδρομής ΑΓΒ, πόση θερμότητα θα απορροφούσε;
Δίνεται 1atm= 1∙105Ν/m2.

Δεν υπάρχουν σχόλια: