Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

Θερμικές μηχανές. Ένα Test

Μια θερμική μηχανή χρησιμοποιεί μια ποσότητα ιδανικού μονοατομικού αερίου και εκτελεί την κυκλική μεταβολή του σχήματος όπου μεταβολή ΒΓ είναι ισόθερμη. 
Δίνεται ότι ln2=0,7 και 1atm= 105Ν/m2.
Ζητούνται:
i)  Η θερμότητα και η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας κατά τη μεταβολή ΑΒ.
ii)  Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας κατά τη μεταβολή ΓΑ.
iii) Το έργο και η θερμότητα που ανταλλάσσει το αέριο με το περιβάλλον κατά τη μεταβολή ΓΑ.
iv)  Η απόδοση της  θερμικής μηχανής.
Δείτε το και σε pdf.

Δεν υπάρχουν σχόλια: