Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010

Μια ευθύγραμμη αντιστρεπτή μεταβολή.

Η θερμοκρασία και ο όγκος ορισμένης ποσότητας ιδανικού αερίου μεταβάλλονται όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα.
α.   Στη μεταβολή αυτή η πίεση παραμένει σταθερή αυξάνεται ή μειώνεται;
β.   Η θερμότητα που ανταλλάσσει το αέριο με το περιβάλλον είναι θετική, αρνητική ή μηδέν;
Να δικαιολογήστε πλήρως τις  απαντήσεις σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: