Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

Μεταβολές αερίων. Ένα ακόμη test 2012-13

Ένα αέριο βρίσκεται σε  δοχείο, σε κατάσταση Α με όγκο 8L και πίεση 1·105Ν/m2. Από την κατάσταση αυτή μπορεί να έρθει αντιστρεπτά σε όγκο 1L, με τρεις τρόπους:
Α) μεταβολή ΑΒ ισοβαρώς,   Β) ΑΓ ισόθερμα         Γ) ΑΔ αδιαβατικά.
i)  Να παραστήσετε στο ίδιο διάγραμμα p-V τις τρεις παραπάνω μεταβολές.
ii) Πότε απαιτείται να προσφέρουμε περισσότερη ενέργεια μέσω έργου κατά την ισόθερμη ή κατά την αδιαβατική συμπίεση; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
iii) Αν κατά την ισοβαρή συμπίεση το αέριο αποβάλλει θερμότητα 1.750J, να υπολογίσετε το έργο και την μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας στην μεταβολή αυτή.
iv)  Να υπολογίσετε για το αέριο το λόγο γ=Cp/Cv.
v)  Να βρείτε το έργο κατά την ισόθερμη μεταβολή.
Δείτε όλο το test:


Δεν υπάρχουν σχόλια: