Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Μια περίεργη; θερμική μηχανή.


Το αέριο μιας θερμικής μηχανής διαγράφει τον αντιστρεπτό κύκλο του σχήματος, ο οποίος αποτελείται από δυο κλάδους (α) και (β), εκ των οποίων η μια είναι αδιαβατική.
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.
i) Κατά τη διάρκεια της μεταβολής (β) το αέριο δεν ανταλλάσει θερμότητα με το περιβάλλον του.
ii) Κατά τη διάρκεια της μεταβολής (α) το αέριο δεν ανταλλάσει θερμότητα με το περιβάλλον του.
iii) Κατά τη διάρκεια της μεταβολής (α) το αέριο ψύχεται.
iv) Κατά τη διάρκεια της μεταβολής (α) το αέριο απορροφά συνεχώς θερμότητα από το περιβάλλον του.
Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: