Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2012

Μια ειδική κρούση δύο σφαιρών.

Σε λείο μονωτικό οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί μια μικρή αφόρτιστη μεταλλική σφαίρα Β. Από μεγάλη απόσταση εκτοξεύεται, προς την σφαίρα Β, με αρχική ταχύτητα υο, μια όμοια θετικά φορτισμένη μεταλλική σφαίρα Α. Οι δυο σφαίρες συγκρούονται τη στιγμή t2. Μετρώντας την ταχύτητα της Β σφαίρας, σε συνάρτηση με το χρόνο,  παίρνουμε τη γραφική παράσταση του διπλανού σχήματος.
i) Από τη στιγμή t1 έως τη στιγμή t2 η σφαίρα φαίνεται να κινείται προς τα αριστερά. Γιατί συμβαίνει αυτό; Μπορείτε να το ερμηνεύσετε;
ii) Στο παραπάνω χρονικό διάστημα η σφαίρα Β έχει ή όχι σταθερή επιτάχυνση;
iii) Μπορείτε να ερμηνεύσετε τη μορφή της καμπύλης στο χρονικό διάστημα από t2 έως t3;
iv) Nα υπολογίσετε την ταχύτητα της σφαίρας Α, συναρτήσει της αρχικής της ταχύτητας υο και των ταχυτήτων α, β και γ.
α) ελάχιστα πριν την κρούση,
β) ελάχιστα μετά την κρούση
γ) μετά τη στιγμή t3;
v) Ελάχιστα πριν την σύγκρουση η δυναμική ενέργεια του συστήματος των δύο σφαιρών είναι θετική, αρνητική ή μηδέν; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: