Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2013

Δύο σωματίδια σε ΟΜΠ.


Ένα φορτισμένο σωματίδιο μάζας m=10-12kg  και φορτίου q= 0,01μC εισέρχεται με ταχύτητα υ=200m/s σε μια περιοχή που υπάρχει ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β, κάθετο στο επίπεδο της σελίδας, κάθετα στις δυναμικές γραμμές. Η τομή του μαγνητικού πεδίου είναι τετράγωνο πλευράς α=20cm και το σωματίδιο εισέρχεται στο πεδίο από το μέσον της πλευράς ΑΔ και εξέρχεται από την πλευρά ΓΔ, με ταχύτητα κάθετη στην ΓΔ, όπως στο σχήμα.
i)  Να σχεδιάστε τη δύναμη που ασκείται στο σωματίδιο τη στιγμή της  εισόδου και τη στιγμή της εξόδου από το πεδίο.
ii) Να σχεδιάστε την ένταση του μαγνητικού πεδίου.
iii) Να υπολογιστεί η μεταβολή της κινητικής ενέργειας και της ορμής του σωματιδίου κατά το πέρασμά του από το μαγνητικό πεδίο.
iv) Ένα δεύτερο όμοιο σωματίδιο μπαίνει στο ίδιο μαγνητικό πεδίο από το μέσο της ΒΓ, όπως στο σχήμα, με ταχύτητα υ1=400m/s. Να βρεθεί το σημείο εξόδου του από το πεδίο.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: