Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Η επαγωγή κατά την είσοδο πλαισίου σε ΟΜΠ.

Σαν συνέχεια της ανάρτησης «Επαγωγή σε τετράγωνο πλαίσιο», ας δούμε ανάλογα ερωτήματα σε ένα κινούμενο πλαίσιο.
Ένα τετράγωνο συρμάτινο πλαίσιο πλευράς 1m και αντίστασης R=0,2Ω, κινείται με το επίπεδό του οριζόντιο και για t=0 εισέρχεται σε ένα κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β=0,8Τ. Το πλαίσιο κινείται με σταθερή ταχύτητα υ=0,5m/s.
Α) Για την χρονική στιγμή που μέσα στο πεδίο έχει εισέλθει το μισό πλαίσιο να υπολογιστούν:
i)  Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το πλαίσιο.
ii) Η δύναμη (μέτρο και κατεύθυνση) που ασκείται στην πλευρά ΚΛ του πλαισίου.
iii) Η συνολική δύναμη που ασκείται στο πλαίσιο από το μαγνητικό πεδίο.
iv) Η οριζόντια εξωτερική δύναμη που ασκείται στο πλαίσιο για την εξασφάλιση της εισόδου και η ισχύς της, τη στιγμή αυτή.
Β) Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις των τάσεων στις πλευρές ΚΝ και ΛΜ, σε συνάρτηση με το χρόνο, μέχρι τη στιγμή t1=3s.
Γ) Να υπολογιστεί το έργο της εξωτερικής οριζόντιας δύναμης που ασκήθηκε στο πλαίσιο από 0-3s.
ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: