Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013

Ο νόμος της επαγωγής.

Σε οριζόντιο επίπεδο βρίσκεται ένα τετράγωνο αγώγιμο πλαίσιο εμβαδού Α=0,5m2 μέσα σε ένα κατακόρυφο μαγνητικό πεδίο, η ένταση του οποίου μεταβάλλεται όπως στο διπλανό σχήμα.
i) Να υπολογιστεί η ροή που περνά από το πλαίσιο τη χρονική στιγμή t1=0,5s καθώς και η ΗΕΔ από επαγωγή που αναπτύσσεται πάνω του τη στιγμή αυτή.
ii) Να υπολογιστεί η μέση ΗΕΔ από επαγωγή που εμφανίζεται στο πλαίσιο στο χρονικό διάστημα από 1s-2s, καθώς και η στιγμιαία ΗΕΔ τη στιγμή μηδενισμού της έντασης του μαγνητικού πεδίου.
iii) Να σχεδιάστε τη φορά του ρεύματος που διαρρέει το πλαίσιο τη στιγμή μηδενισμού της έντασης του μαγνητικού πεδίου.
iv) Να σχεδιάσετε ένα ποιοτικό διάγραμμα της ΗΕΔ από επαγωγή που αναπτύσσεται στο πλαίσιο σε συνάρτηση με το χρόνο.


Δεν υπάρχουν σχόλια: