Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2013

Αλλάζοντας την απόσταση των οπλισμών πυκνωτή.

Στο εσωτερικό ενός επίπεδου πυκνωτή (σχ.α) τοποθετούμε ένα φορτισμένο σωματίδιο Α, το οποίο ισορροπεί.
i) Τι είδους φορτίο φέρει το σωματίδιο Α;
ii) Στο (β) σχήμα έχουμε απομακρύνει τους οπλισμούς. Τοποθετούμε τώρα το ίδιο σωματίδιο Α στο εσωτερικό του. Τότε το σωματίδιο:
α) Θα ισορροπήσει.  β) θα κινηθεί προς τα πάνω  γ) θα κινηθεί προς τα κάτω.
iii) Αν πλησιάσουμε τους οπλισμούς του πυκνωτή, όπως στο (γ) σχήμα και τοποθετήσουμε ένα άλλο σωματίδιο Β στο εσωτερικό του, παρατηρούμε ότι ισορροπεί. Αν το Β σωματίδιο έχει το ίδιο φορτίο με το Α, τότε η μάζα του, σε σχέση με αυτή του Α σωματιδίου είναι:
α) μικρότερη   β) ίση γ) μεγαλύτερη.
iv) Φορτίζουμε τώρα τον αρχικό πυκνωτή σε τάση V και κατόπιν τοποθετούμε τα σωματίδια, όπως στα σχήματα δ) και ε), τι θα κάνουν τώρα τα σωματίδια Α και Β;

ή

Δεν υπάρχουν σχόλια: