Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2008

Test: Ένταση Ηλεκτρικού πεδίου και δυναμικές γραμμές.

.
.
Ένα παράδειγμα Τest, στο Β1...
.
Σε ένα σημείο Ο βρίσκεται ένα φορτίο Q. Στο σημείο Α αφήνουμε ελεύθερο ένα σωματίδιο Σ που φέρει αρνητικό φορτίο q= - 1μC και παρατηρούμε ότι απομακρύνεται, κινούμενο προς το Β.
α) Να σχεδιάστε τη δύναμη που δέχεται το σωματίδιο στο Α, καθώς και την ένταση του πεδίου στο σημείο Α.
β) Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.
  1. Στο σημείο Α υπάρχει πεδίο που οφείλεται στο φορτίο q.
  2. Η κίνηση του σωματιδίου από το Α στο Β είναι ευθύγραμμη ομαλή.
  3. Η κίνηση του σωματιδίου από το Α στο Β είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.
  4. Αν το σωματίδιο Σ είχε διπλάσιο φορτίο (-2q), τότε η ένταση του πεδίου στο Α θα ήταν διπλάσια.
…….....Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας στην 4) πρόταση
γ) Αν Q= -4μC και η ένταση του πεδίου στο σημείο Α έχει μέτρο Ε=107Ν/C, να υπολογίστε:
  1. . Την απόσταση (ΟΑ).
  2. .Το μέτρο της δύναμης που δέχεται το σωματίδιο Σ στο σημείο Α.
………….Δίνεται k= 9·109Νm/C2.
.
Απάντηση:
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: