Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2008

Πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού.

.
Δίνονται οι πρότυπες ενθαλπίες σχηματισμού του CΟ2 -390kJ/mοl και των υδρατμών -390kJ/mοl. Επίσης το πείραμα δείχνει ότι κατά την καύση 22g προπανίου, υπό σταθερή πίεση, ελευθερώνονται 460kJ.
  1. Ποια η πρότυπη ενθαλπία της αντίδρασης:
    ......................C3Η8 + 5 Ο2 → 3CΟ2 + 4 Η2Ο(g) .
  2. Ποια η πρότυπη ενθαλπία σχηματισμού το προπανίου; (Να λυθεί χωρίς εφαρμογή του νόμου του Ηess).
.
Απάντηση:
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: