Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2008

Παράγοντες που επηρεάζουν την θέση της Χημικής ισορροπίας.

Σε δοχείο σταθερού όγκου βάζουμε ορισμένες ποσότητες υδρογόνου και αζώτου και σε σταθερή θερμοκρασία θ1=300°C αποκαθίσταται η ισορροπία:

Ν2 + 3Η2 ↔ 2ΝΗ3 , ΔΗ<0

Στο (α) διάγραμμα δίνεται η μεταβολή της συγκέντρωσης του Ν2 σε συνάρτηση με το χρόνο. Αν η ισορροπία αποκαθίστατο σε σταθερή θερμοκρασία θ2=400°C, ποιο από τα υπόλοιπα διαγράμματα θα έδινε τη συγκέντρωση του αζώτου σε συνάρτηση με το χρόνο;


ΑπάντησηΔεν υπάρχουν σχόλια: