Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2008

Κυκλικό αγωγός σε μαγνητικό πεδίο.


Ο κυκλικός αγωγός με ακτίνα R, βρίσκεται κατά το ήμισυ κάθετα στις δυναμικές γραμμές ενός Μαγνητικού πεδίου, όπως στο σχήμα.
Α) Μόλις κλείσουμε τον διακόπτη, ο αγωγός:
i) Θα μπει στο πεδίο,
ii) θα βγει από το πεδίο,
iii) θα κινηθεί προς τα πάνω,
iv) θα κινηθεί προς τα κάτω.
Β) Από ποια σχέση υπολογίζεται η δύναμη που ασκείται στον αγωγό, αμέσως μόλις κλείσουμε τον διακόπτη;
Γ) Η επιτάχυνση του αγωγού με την πάροδο του χρόνου θα:
i) αυξάνται
ii) μειώνεται
iii) παραμένει σταθερή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: