Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2008

Σωληνοειδές μέσα σε ΟΜΠ.

Το σωληνοειδές του σχήματος έχει μήκος l=0,4m και διαρρέται από ρεύμα έντασης Ι=5Α, βρίσκεται δε μέσα σε ένα εξωτερικό ομογενές μαγνητικό πεδίο, έντασης Β=2Τ, όπως στο σχήμα.
Να υπολογίστε την συνολική δύναμη που δέχεται από το πεδίο.
.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: