Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2008

Πρόβλημα μετατόπισης χημικής ισορροπίας

Σε δοχείο έχει αποκατασταθεί η ισορροπία:

Η2 +Ι2 Ι,

σε ορισμένη θερμοκρασία θ°C, ξεκινώντας από ισομοριακές ποσότητες Η2 και J2. Για την παραπάνω ισορροπία δίνεται kc=4 στην παραπάνω θερμοκρασία. Σε μια στιγμή t1 μεταβάλουμε έναν από τους παράγοντες της χημικής ισορροπίας και στο διάγραμμα δίνεται η μεταβολή των συγκεντρώσεων σε συνάρτηση με το χρόνο.

α) Ποια η αρχική συγκέντρωση του ΗΙ, του Η2 και του Ι2 και γιατί;

β) Ποιον παράγοντα μεταβάλαμε τη χρονική στιγμή t1;

γ) Ποιες οι τελικές συγκεντρώσεις των σωμάτων μετά την αποκατάσταση της νέας χημικής ισορροπίας;

Απάντηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: