Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2008

Πλαίσιο παράλληλο στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου.

.
Το τετράγωνο πλαίσιο του σχήματος, πλευράς α=1m, διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι=2Α και αφήνεται, με το επίπεδό του παράλληλο προς τις δυναμικές γραμμές ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου έντασης Β=2Τ.

  1. Υπολογίστε την δύναμη που ασκείται σε κάθε πλευρά του πλαισίου.
  2. Βρείτε την συνισταμένη δύναμη που δέχεται το πλαίσιο.
  3. Τι προβλέπετε να συμβεί με την κίνηση του πλαισίου;

Απάντηση:


Δεν υπάρχουν σχόλια: