Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010

Αέρια. Το πρώτο διαγώνισμα της χρονιάς.

1)       Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες:
i)        Σε ορισμένη ποσότητα ιδανικού αερίου η παράσταση pV/Τ παραμένει σταθερή.           
ii)      Η καταστατική εξίσωση ισχύει μόνο στα μονοατομικά αέρια
iii)     Η θερμοκρασία ενός αερίου είναι ανάλογη με τη μέση κινητική ενέργεια των μορίων του.
iv)    Η πίεση ενός αερίου είναι ανάλογη με τη μέση ταχύτητα των μορίων του.
v)      Η πίεση που ασκεί ένα αέριο σε δοχείο, είναι ανάλογη με την πυκνότητα του αερίου.
vi)    Η μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας ιδανικού αερίου εξαρτάται μόνο από την αρχική και τελική κατάσταση.

Μπορείτε να κατεβάσετε όλο το διαγώνισμα από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: