Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2010

Αέρια. Ένα ακόμη διαγώνισμα.

Δίνονται οι μεταβολές ΑΒ και ΒΓ ενός ιδανικού αερίου.
i)   Πώς ονομάζονται οι μεταβολές αυτές.
ii)  Αν VΑ=10L, να υπολογίσετε τη θερμοκρασία και τον όγκο του αερίου στην κατάσταση Γ.
iii) Να παραστήσετε τις μεταβολές σε άξονες p-V και  V-Τ.
iv)  Αν η ενεργός ταχύτητα των μορίων στην κατάσταση Α είναι 1200m/s, να υπολογίσετε την ενεργό ταχύτητα για την κατάσταση Γ.

Μπορείτε να κατεβάσετε όλο το διαγώνισμα από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: