Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

Επαναληπτικό διαγώνισμα. Στατικός Ηλεκτρισμός.

Δίνεται το ηλεκτρικό πεδίο του διπλανού σχήματος.
i)  Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες:
a)  Το πεδίο δεν είναι ομογενές.
b) Η ένταση του πεδίου στο σημείο Β είναι μεγαλύτερη από την ένταση στο σημείο Α.
c)  Το δυναμικό στο σημείο Β είναι μεγαλύτερο από το δυναμικό στο Α.
d)  Ένα αρνητικό σημειακό φορτίο έχει μεγαλύτερη δυναμική ενέργεια στο Β παρά στο Α.
e) Αν αφεθεί ένα αρνητικό σημειακό φορτίο στο σημείο Α, θα κινηθεί με σταθερή επιτάχυνση προς το Β.
ii)   Ένα σημειακό φορτίο q=+2μC φέρεται στο σημείο Β, όπου VΒ=1000V.
a)  Πόση δυναμική ενέργεια έχει;
b) Μετά από λίγο φτάνει στο σημείο Α έχοντας κινητική ενέργεια Κ=0,003J. Να υπολογίσετε:
b1)  Τη διαφορά δυναμικού VΒΑ.
b2)   Το δυναμικό στο σημείο Α.

Δείτε όλο το διαγώνισμα από εδώ ή μπορείτε και να το κατεβάσετε σε Word.

Δεν υπάρχουν σχόλια: