Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

Δυναμικές γραμμές. Ένα test.

Δίνονται δύο σημειακά φορτία και στο  σχήμα έχουν σχεδιαστεί οι δυναμικές γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργoύν.
i)  Ποιο το πρόσημο κάθε φορτίου;
ii) Αν η ένταση του πεδίου στο σημείο Α έχει μέτρο ΕΑ=1000Ν/C, τότε στο σημείο Β θα έχει μέτρο:
α) 700Ν/C,  β) 1000Ν/C,   γ)  1200Ν/C
iii)  Ποιο φορτίο είναι μεγαλύτερο κατά απόλυτο τιμή;
iv) Στο σημείο Α φέρνουμε ένα θετικά φορτισμένο σωματίδιο. Να σχεδιάστε στο σχήμα τη δύναμη που δέχεται από το πεδίο.
v)  Αν στο σημείο Α φέρουμε φορτίο q3=+1μC, υπολογίστε το μέτρο της δύναμης που δέχεται από το πεδίο.
Μπορείτε να το κατεβάσετε σε Word από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: