Δευτέρα 15 Ιουνίου 2009

Φυσική Γενικής Παιδείας, Τάξη Β.


ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Γενικής Παιδείας

ΤΑΞΗ Β΄

ΘΕΜΑ 1°:

Στις ερωτήσεις 1-3, να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Δύο σημειακά φορτία βρίσκονται σε απόσταση r. Τα φορτία έλκονται με δύναμη F. Αν διπλασιάσουμε την απόσταση μεταξύ τους, τότε το μέτρο της δύναμης θα γίνει:

α) F/2, β) 2F, γ) 4F, δ) F/4

2. Όταν η ηλεκτρική πηγή είναι βραχυκυκλωμένη, τότε:

i) το ρεύμα που τη διαρρέει είναι μέγιστο.

ii) το ρεύμα που τη διαρρέει είναι ελάχιστο.

iii) η τάση στους πόλους της είναι ίση με την ηλεκτρεγερτική της δύναμη.

iv) δεν διαρρέεται από ρεύμα.

3.Στο παρακάτω σχήμα δίνονται οι εντάσεις των ρευμάτων που «εισέρχονται» και «εξέρχονται» σ’ έναν κόμβο Κ ενός ηλεκτρικού κυκλώματος Η ένταση του ρεύματος Ι4 είναι

α. 2 Α, β. 4 Α, γ. 0 Α, δ. 12 Α.

4.Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις προτάσεις που ακολουθούν με το γράμμα Σ, αν είναι σωστές ή με το γράμμα Λ, αν είναι λανθασμένες.

α. Η δύναμη που ασκείται από ομογενές ηλεκτροστατικό πεδίο σε σημειακό ηλεκτρικό φορτίο q, όταν βρεθεί σε οποιοδήποτε σημείο του, είναι σταθερή.

β. Η ένταση του μαγνητικού πεδίου Β ευθύ­γραμμου ρευματοφόρου αγωγού μεγάλου μήκους, σε απόσταση r από αυτόν, είναι αντιστρόφως ανάλογη της απόστασης r.

γ. Η ηλεκτρική αντίσταση των μεταλλικών αγωγών μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας.

δ. Η ηλεκτρική πηγή σ’ ένα κλειστό κύκλωμα παράγει ηλεκτρικά φορτία.

ε. Η δύναμη Laplace που ασκείται σε ρευματοφόρο αγωγό, όταν είναι παράλληλος στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου, είναι μηδέν.

5.Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της στήλης Α και δίπλα σε κάθε γράμμα τον αριθμό της στήλης Β, που αντιστοιχεί στο σωστό φυσικό μέγεθος.

Α

Β

α. Kηλ·|Q|/r2

1. Δύναμη Laplace

β. ρ∙ℓ/S

2. Δυναμικό σε σημείο ηλεκτρικού πεδίου

γ. I2R

3. Ισχύς που καταναλώνει αντιστάτης

δ. BIημφ

4. Ένταση ηλεκτρικού πεδίου που οφείλεται σε σημειακό ηλεκτρικό φορτίο

ε. Β S συνα

5. Αντίσταση ωμικού αγωγού

6. Μαγνητική ροή

Μονάδες 5x5=25

ΘΕΜΑ 2ο.

1) Ένας μαθητής κινεί ένα μαγνήτη, πρώτα προς έναν ανοιχτό και μετά προς έναν κλειστό μεταλλικό δακτύλιο

α) i. Η κίνηση του μαγνήτη προκαλεί διαφορά δυναμικού, μόνο στο δακτύλιο Α, μόνο στο δακτύλιο Β ή και στους δύο;

ii. Σε ποιο φαινόμενο οφείλεται η εμφάνιση της διαφοράς δυναμικού;

β) Ποιος δακτύλιος θα διαρρέεται από ρεύμα ο Α, ο Β ή και οι δύο ; Δικαιολογήστε την απάντηση σας.

γ) Η φορά του ρεύματος στο δακτύλιο που διαρρέεται από ρεύμα καθορίζεται από τον κανόνα του Lenz.

i. Να διατυπώσετε τον κανόνα του Lenz.

ii. Σε ποια αρχή διατήρησης στηρίζεται ο κανόνας του Lenz;

Μονάδες 3+2+3+2+2=12

2) Δίνεται το κύκλωμα του παρακάτω σχήματος, όπου οι τρεις λαμπτήρες είναι όμοιοι.

i) Ποιος λαμπτήρας φωτοβολεί περισσότερο;

ii) Αν καεί ο λαμπτήρας Β, τι θα συμβεί με τις φωτοβολίες των δύο άλλων;

Να δικαιολογήσετε αναλυτικά τις απαντήσεις σας.

Μονάδες 6+7=13

ΘΕΜΑ 3ο

Στις κορυφές Β και Γ ενός ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ (Α=90°) με πλευρές (ΑΒ)=3cm και (ΑΓ)=4cm βρίσκονται ακίνητα δύο σημειακά φορτία Q1= - 9μC και Q2= + 16μC αντίστοιχα.

i) Να σχεδιάστε την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στην κορυφή Α, που οφείλεται στο φορτίο Q1 και να υπολογίστε το μέτρο της.

ii) Να βρεθεί η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Α, (μέτρο και κατεύθυνση), που οφείλεται και στα δύο φορτία.

iii) Πόσο έργο παράγεται από τη δύναμη του πεδίου, όταν το φορτίο Q1 μεταφερθεί από την κορυφή Β, στo άπειρο;

Δίνεται Κc =9∙109 Ν∙m2/C2.

Μονάδες 8+9+8=25

ΘΕΜΑ 4Ο

Δίνεται το κύκλωμα του παρακάτω σχήματος.

Ο αντιστάτης R1 έχει αντίσταση 20 Ω και το σωληνοειδές έχει αντίσταση RΣ = 5 Ω. Το σωληνοειδές έχει μήκος l=1m και 1000 σπείρες. Το κύκλωμα περιλαμβάνει επίσης τον αντιστάτη R2 με αντίσταση 15 Ω και πηγή με ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε=100 V και εσωτερική αντίσταση r = 1 Ω. Να υπολογίσετε:

α) την ισοδύναμη αντίσταση του κυκλώματος

β) την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή

γ) την ισχύ που καταναλώνεται στον αντιστάτη R1

δ) το μέτρο της έντασης του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του σωληνοειδούς.

ε) Αν το σωληνοειδές απομακρυνθεί από το κύκλωμα και στη θέση του τοποθετηθεί ένας πυκνωτής χωρητικότητας C=18nF να βρείτε στο κύκλωμα που δημιουργείται το φορτίο του πυκνωτή.

Δίνεται Kμ=10-7 Ν/Α2 και 1 nF=10-9F

Μονάδες 5+5+5+5+5=25

Δεν υπάρχουν σχόλια: