Σάββατο 13 Ιουνίου 2009

Φυσική Κατεύθυνσης. Θέματα Εξετάσεων.


Από τον συνάδελφο Γιάννη Παπαδάκη τα θέματα των εξετάσεων στη Φυσική Κατεύθυνσης της Β΄Τάξης του σχολείου του.

2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΩ

Οδυσσέας Ελύτης

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 19 ΜΑΪΟΥ 2009

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑ 1Ο

Στις ερωτήσεις 1-2 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Δύο φορτισμένα σωματίδια ίσων φορτίων και μαζών εισέρχονται με ταχύτητες υ1 και υ2 κάθετα σε στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου. Αν υ12, τότε:

α. στο σωματίδιο 1 θα ασκηθεί μεγαλύτερη δύναμη από το σωματίδιο 2.

β. τα σωματίδια θα κινηθούν ευθύγραμμα ομαλά.

γ. τα σωματίδια θα εκτελέσουν ευθύγραμμη ομαλή επιταχυνόμενη κίνηση.

δ. τα σωματίδια θα εκτελέσουν κυκλική κίνηση με ίσες ακτίνες, γιατί η ακτίνα είναι ανεξάρτητη της ταχύτητας των σωματιδίων.

Μονάδες 7

2. Όταν ένα αέριο συμπιέζεται υπό σταθερή θερμοκρασία:

α. η εσωτερική ενέργειά του αυξάνεται.

β. το θερμοδυναμικό σύστημα θεωρείται μονωμένο από το περιβάλλον.

γ. παράγει έργο.

δ. αποβάλει θερμότητα στο περιβάλλον.

Μονάδες 6

Να χαρακτηρίσετε στο τετράδιό σας τις προτάσεις που ακολουθούν, με το γράμμα Σ όσες είναι σωστές, και με το γράμμα Λ, όσες είναι λανθασμένες.

3. α. Η μεταφορά θερμότητας από ένα θερμό σε ένα ψυχρό σώμα, απαιτεί σύμφωνα με τον 2ο θερμοδυναμικό νόμο δαπάνη ενέργειας.

β. Μόνο οι αντιστρεπτές μεταβολές μπορούν να παρασταθούν με συνεχή γραμμή σε διάγραμμα p-V.

γ. Σε αγωγό που κινείται παράλληλα στις δυναμικές γραμμές μαγνητικού πεδίου δεν αναπτύσσεται ηλεκτρεγερτική δύναμη.

δ. Ο 2ος θερμοδυναμικός νόμος είναι συνέπεια της αρχής διατήρησης της ενέργειας για το θερμοδυναμικό σύστημα του αερίου.

ε. Αν σε ένα κινούμενο φορτισμένο σωματίδιο δεν ασκείται δύναμη Lorentz, τότε είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει στο χώρο μαγνητικό πεδίο.

Μονάδες 6

4. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα γράμματα της στήλης Α και δίπλα σε κάθε γράμμα τον αριθμό της στήλης Β, που αντιστοιχεί σωστά.

Α (Αντιστρεπτές μεταβολές)

B (Θερμότητα)

α.

Ισοβαρής

1.

Q=nRT·ln(Vτ/Vα)

β.

Ισόχωρη

2.

Q=W+ΔU

γ.

Ισόθερμη

3.

Q=ΔU

δ.

Οποιαδήποτε

4.

Q=0

ε.

Αδιαβατική

5.

Q=nCpΔΤ

6.

Q=(pτVτ-pαVα)/(1-γ)

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ 2Ο

2.1 Α. Από ποιες μεταβολές αποτελείται ο κύκλος Carnot; Να γίνει το διάγραμμα P-V του κύκλου.

Μονάδες 6

Β. Γιατί η μηχανή Carnot έχει τόσο μεγάλη θεωρητική αξία;

Μονάδες 6

2.2 Α. Από ποιους παράγοντες εξαρτάται η δύναμη Lorentz, που ασκείται σε φορτισμένο σωματίδιο που κινείται μέσα σε μαγνητικό πεδίο;

Μονάδες 6

Β. Υπολογίστε τη διάμετρο του κύκλου που διαγράφει φορτισμένο σωματίδιο που κινείται κάθετα στις δυναμικές γραμμές ομογενούς μαγνητικού πεδίου.

Μονάδες 7

ΘΕΜΑ 3Ο

Ποσότητα 200/R mο; ιδανικού αερίου, μοριακού βάρους 25·10-3kg/mο;, διαγράφουν την μεταβολή ΑΒ του διπλανού σχήματος. Να υπολογιστούν:

α. Η θερμοκρασία ΤΑ στην κατάσταση Α.

Μονάδες 8

β. Η ενεργός ταχύτητα των μορίων στην κατάσταση Α.

Μονάδες 8

γ. Το έργο που παράγει το αέριο κατά τη μεταβολή ΑΒ.

Μονάδες 9

Δίνεται: R=8,314J/mο;·k.

ΘΕΜΑ 4Ο

Στο κύκλωμα του παρακάτω σχήματος η πηγή έχει ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε=32V και το πηνίο συντελεστή αυτεπαγωγής L=2H. Η πηγή, το πηνίο, το βολτόμετρο και το αμπερόμετρο είναι ιδανικά. Αρχικά ο διακόπτης Δ είναι ανοιχτός και κάποια στιγμή κλείνει.

α. Εάν μετά από κάποιο χρόνο το αμπερόμετρο διαρρέεται από σταθερό ρεύμα Iο=4Α, να υπολογιστεί η τιμή της αντίστασης R.

Μονάδες 6

β. Να βρεθεί ο ρυθμός μεταβολής του ρεύματος τη στιγμή που το αμπερόμετρο δείχνει Ι=3Α.

Μονάδες 6

γ. Να υπολογιστεί η ενέργεια που αποθηκεύεται στο πηνίο από τη στιγμή που κλείνει ο διακόπτης μέχρι το αμπερόμετρο να δείξει σταθερό ρεύμα.

Μονάδες 6

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Δεν υπάρχουν σχόλια: