Πέμπτη 3 Απριλίου 2008

Οξειδωτική δράση Η2

.

Σε ποιες από τις παρακάτω αντιδράσεις το υδρογόνο δρα οξειδωτικά και γιατί;

α. H2 + Cl2 → 2HCl

β. Η2 + CH2=CH2 → CH3CH3

γ. H2 + 2Na → 2NaH

ΠΜΔΧ 1988

Απάντηση:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: