Πέμπτη 3 Απριλίου 2008

Οξείδωση του χαλκού.

.

Στην αντίδραση:

3Cu + 8HNO3 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O :

  1. κάθε άτομο χαλκού οξειδώνεται
  2. ορισμένα άτομα αζώτου ανάγονται
  3. η συνολική αύξηση του αριθμού οξείδωσης των ατόμων του χαλκού ισούται με τη συνολική ελάττωση του αριθμού οξείδωσης των ατόμων του αζώτου
  4. ισχύουν όλα τα παραπάνω.
.

Απάντηση:
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: