Σάββατο 12 Απριλίου 2008

Αυτεπαγωγή κατά το κλείσιμο του διακόπτη.

Για το κύκλωμα του σχήματος δίνονται R1=10Ω, R2= 10Ω, L=0,2Η, ενώ η πηγή έχει Ε=84V και εσωτερική αντίσταση r=2Ω και ο διακόπτης δ είναι ανοικτός. Σε μια στιγμή t=0 κλείνουμε τον διακόπτη δ. Αμέσως μετά το κλείσιμο του διακόπτη:
  1. Ποια η ένταση του ρεύματος που διαρρέει κάθε κλάδο του κυκλώματος;
  2. Πόση είναι η πολική τάση της πηγής και ποια η τάση στα άκρα του πηνίου;
  3. Με ποιο ρυθμό αυξάνεται το ρεύμα που διαρρέει το πηνίο;
  4. Πόση ενέργεια τελικά αποθηκεύεται στο πηνίο;

Δεν υπάρχουν σχόλια: