Δευτέρα 7 Απριλίου 2008

Σωληνοειδές και επαγωγή.

clip_image001
Γύρω από ένα πυρήνα μαλακού σιδήρου τυλίγουμε δύο πηνία, όπως στο διπλανό σχήμα. Στα άκρα του Α πηνίου συνδέεται γεννήτρια και ο διακόπτης είναι κλειστός. Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεμένες τις παρακάτω προτάσεις.
α) Στο εσωτερικό του Α πηνίου δημιουργείται μαγνητικό πεδίο με ένταση που έχει φορά προς τα δεξιά.
β) Στο δεξιό άκρο του πυρήνα δημιουργείται Βόρειος μαγνητικός πόλος.
γ) Η ροή που περνά από το πηνίο Γ είναι σταθερή.
δ) Ο αντιστάτης διαρρέεται από ρεύμα με φορά από το ΚΛ.
ε) Σε μια στιγμή ανοίγουμε το διακόπτη, αμέσως μετά:
i) Η ροή που περνά από το πηνίο Γ είναι μειώνεται.
ii) Ο αντιστάτης διαρρέεται από ρεύμα με φορά από το Κ Λ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: