Παρασκευή 18 Απριλίου 2008

Ερωτήσεις Θερμοδυναμικής.

1) Το άθροισμα των κινητικών ενεργειών των μορίων μιας ποσότητας ιδανικού αερίου ονομάζεται
α. θερμοκρασία
β. θερμότητα
γ. έργο
δ. εσωτερική ενέργεια
2) Όταν η απόλυτη θερμοκρασία μιας ποσότητας ιδανικού αερίου αυξάνεται κατά ΔΤ, η εσωτερική ενέργεια του αερίου
α. αυξάνεται.
β. μειώνεται.
γ. παραμένει αμετάβλητη.
δ. αυξάνεται και η αύξηση της εξαρτάται από το είδος της μεταβολής του αερίου.
3) Μια ποσότητα ιδανικού αερίου, το οποίο βρίσκεται σε ισορροπία, δεχόμαστε ότι έχει
α. θερμότητα.
β. έργο.
γ. εσωτερική ενέργεια.
δ. όλα τα παραπάνω.
4) Ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος ισχύει
α. μόνο για ποσότητες αερίων.
β. μόνο για αντιστρεπτές μεταβολές.
γ. μόνο για μη αντιστρεπτές μεταβολές.
δ. για οποιοδήποτε θερμοδυναμικό σύστημα.
5) Στην εξίσωση Q = ΔU + W, όταν ο πρώτος θερμοδυναμικός νόμος εφαρμόζεται σε μια αντιστρεπτή μεταβολή ορισμένης ποσότητας αερίου, το μέγεθος που δεν εξαρτάται από τη διαδρομή είναι
α. η θερμότητα Q .
β. το έργο W.
γ. η διαφορά Q – W.
δ. όλα τα παραπάνω.
6) Όταν σε ένα ιδανικό αέριο προσφέρεται θερμότητα, αλλά το έργο του αερίου είναι μηδέν, τότε ποια από τις ακόλουθες προτάσεις είναι λανθασμένη;
α. η θερμοκρασία του αερίου θα αυξηθεί.
β. ο όγκος του αερίου θα αυξηθεί.
γ. η μέση μεταφορική κινητική ενέργεια των μορίων του αερίου θα αυξηθεί.
δ. η εσωτερική ενέργεια του αερίου θα αυξηθεί.
7) Κατά την ισόθερμη αντιστρεπτή συμπίεση ενός ιδανικού αερίου
α. η θερμοκρασία του αερίου αυξάνεται.
β. η εσωτερική ενέργεια του αερίου αυξάνεται.
γ. η πίεση του αερίου αυξάνεται.
δ. η ενεργός ταχύτητα των μορίων του αερίου αυξάνεται.
8) Σε μια αδιαβατική μεταβολή ενός ιδανικού αερίου το ποσό θερμότητας που το αέριο ανταλλάσσει με το περιβάλλον είναι
α) θετικό.
β) αρνητικό.
γ) μηδέν.
δ) άλλοτε θετικό και άλλοτε αρνητικό ανάλογα με το αν το αέριο συμπιέζεται ή εκτονώνεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: