Σάββατο 5 Απριλίου 2008

Οξειδωτική δράση ΚΜnO4 και KCr2O7

.

Σε διάλυμα ΚΜnΟ4 με όγκο 400ml, το οποίο έχει οξυνισθεί με θειικό οξύ, προστίθενται 30g ΝαΙ οπότε παράγεται Ι2. Το διάλυμα που προκύπτει απαιτεί για πλήρη οξείδωση 200ml διαλύματος Κ2Cr2Ο7 0,1Μ.

i) Ποια η μοριακότητα κατ’ όγκο του διαλύματος του ΚΜnΟ4

ii) Πόσα γραμμάρια ιωδίου παρήχθησαν σε κάθε αντίδραση;

Δίνονται οι ατομικές μάζες των στοιχείων: Να: 23, Ι: 127.

Απάντηση:

.


Δεν υπάρχουν σχόλια: