Τετάρτη 2 Απριλίου 2008

Απλό εκκρεμές

.
Ένα σώμα Σ μάζας Μ=2kg ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός νήματος μήκους l=2,5m. Σε μια στιγμή στο σώμα Σ προσπίπτει ένα βλήμα μάζας m1=0,1kg με ταχύτητα υ1=5m/s και ανακλάται με ταχύτητα υ2=1m/s.

i) Ποια ταχύτητα αποκτά το σώμα Σ μετά την κρούση;

ii) Να βρεθεί το πλάτος της ταλάντωσης του σώματος Σ.

iii) Πόση είναι η μέγιστη τιμή της συνισταμένης δύναμης που δέχεται το σώμα Σ, μετά την κρούση κατά την κίνησή του;

Δίνεται g=10m/s2.

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: