Παρασκευή 2 Μαΐου 2008

Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου σε Ομογενές Μαγνητικό πεδίο.

Ένα σωματίδιο μπαίνει κάθετα στις δυναμικές γραμμές ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου, στο σημείο Ο και αφού διαγράψει την τροχιά ΟΑ βγαίνει από το πεδίο στην θέση Α με ταχύτητα κάθετη προς την ταχύτητα εισόδου.

Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος.

  1. Το σωματίδιο φέρει θετικό φορτίο.
  2. Η δύναμη που δέχεται το σωματίδιο από το πεδίο είναι κατακόρυφη.
  3. Η τροχιά μέσα στο πεδίο είναι παραβολική.
  4. Η δύναμη που δέχεται από το πεδίο είναι ανάλογη προς την ένταση του πεδίου.
  5. Ο χρόνος κίνησης από το Ο στο Α είναι ανάλογος προς την αρχική του ταχύτητα.
  6. Το έργο της δύναμης που δέχτηκε από το πεδίο είναι μηδέν.

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: