Σάββατο 3 Μαΐου 2008

Νόμος μερικών πιέσεων του Dalton.

.
Μια προσφορά από τον συνάδελφο Χημικό
Νίκο Καχριμάνη, δύο Φύλλα εργασίας για την Χημεία θετικής Κατεύθυνσης.
Ένα ερώτημα βλέπετε παρακάτω.

Σε δοχείο όγκου 41L και στους 227οC περιέχονται τα αέρια: Η2 , SO2 , Cl2 και Ne. Στον ακόλουθο πίνακα δίνεται για κάθε αέριο μια πληροφορία και ζητείται να συμπληρωθεί ο πίνακας:

αέριο

m(g)

n(mol)

Pμερική(atm)

Αριθμός μορίων

Η2

4
SO26


Cl2


5Ne
ΑΑπάντηση:

Δείτε τα φύλλα εργασίας από εδώ:
ΦΥΛΛΟ 1. ΦΥΛΛΟ 2.

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: