Παρασκευή 23 Μαΐου 2008

Εσωτερική ενέργεια.


Ένα αέριο πραγματοποιεί τις μεταβολές του παραπάνω σχήματος. Αν κατά την μεταβολή ΑΒ απορροφά θερμότητα 200J, ενώ κατά την ΒΓ παράγει έργο 150J, χωρίς να ανταλλάσσει θερμότητα με το περιβάλλον:
  1. UΑ=UΓ
  2. UΑ>UΓ
  3. Η μέση κινητική ενέργεια των μορίων του αερίου είναι μεγαλύτερη στην κατάσταση Α παρά στην Γ.
  4. ΔUΑΓ= + 50 J.

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: