Πέμπτη 22 Μαΐου 2008

Πού η μέγιστη ταχύτητα και πού σταματά;

Σε δύο σημεία Α και Β μιας ευθείας ε που απέχουν κατά 4x βρίσκονται ακλόνητα δύο φορτία q1=q2=+2q. Σε ένα σημείο Γ που απέχει κατά x από το Α αφήνεται ελεύθερο ένα σωματίδιο μάζας m και φορτίου +q.

Α) Προς τα πού θα κινηθεί;

Β) Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:

  1. Το σωματίδιο θα κινηθεί προς τα δεξιά με σταθερή επιτάχυνση.
  2. Το σωματίδιο θα μετακινηθεί κατά x φτάνοντας στο μέσο του ΑΒ όπου και σταματά αφού στη θέση αυτή ΣF=0.
  3. Το σωματίδιο θα μετακινηθεί κατά 2x φτάνοντας στο σημείο Δ, δεξιά του Κ, όπου θα σταματήσει στιγμιαία.
  4. Μέγιστη ταχύτητα θα έχει το σωματίδιο τη στιγμή που περνά από το Κ.
  5. Η μέγιστη κινητική ενέργεια που αποκτά το σωματίδιο είναι Κmαx=2/3 Κq2/x.

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: