Παρασκευή 2 Μαΐου 2008

Εκτροπή σωματιδίου από Ηλεκτρικό και Μαγνητικό πεδίο.

Ένα φορτισμένο σωματίδιο μπορεί να εκτραπεί είτε από το ηλεκτρικό πεδίο ενός πυκνωτή (σχήμα α) είτε από ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο (σχήμα β).
  1. Να σχεδιάστε την ένταση του μαγνητικού πεδίου.
  2. Να συγκρίνετε τις ταχύτητες υ1 και υ2.
  3. Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούν στο σωματίδιο τα πεδία στα σημεία εξόδου τους. Ποιες οι εξισώσεις που δίνουν τα μέτρα των δυνάμεων σε συνάρτηση με τις εντάσεις των δύο πεδίων;
  4. Να χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λαθεμένες τις παρακάτω προτάσεις:
  • Στο ηλεκτρικό πεδίο το σωματίδιο έχει σταθερή επιτάχυνση.
  • Στο μαγνητικό πεδίο το σωματίδιο έχει σταθερή επιτάχυνση.
  • Το έργο της δύναμης του ηλεκτρικού πεδίου είναι θετικό.
  • Το έργο της δύναμης του μαγνητικού πεδίου είναι ίσο με μηδέν.
  • Οι δύο τροχιές μπορούν να ταυτισθούν.

Απαντήσεις:

Δεν υπάρχουν σχόλια: