Τρίτη 13 Μαΐου 2008

Μέση Κινητική Ενέργεια μορίων.

Διαθέτουμε δύο δοχεία ίσου όγκου. Το πρώτο περιέχει υδρογόνο και το δεύτερο οξυγόνο, στην ίδια θερμοκρασία. Η μέση κινητική ενέργεια των μορίων του υδρογόνου είναι:

  1. Ίση με τη μέση κινητική ενέργεια των μορίων του οξυγόνου.
  2. Η μισή της μέσης κινητικής ενέργειας των μορίων του οξυγόνου.
  3. Διπλάσια της μέσης κινητικής ενέργειας των μορίων του οξυγόνου.
  4. Τετραπλάσια της μέσης κινητικής ενέργειας των μορίων του οξυγόνου.

Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια: