Κυριακή 18 Μαΐου 2008

Νόμος του Ohm σε κλειστό κύκλωμα.

.
Δίνεται το κύκλωμα, όπου R1=R2=10Ω, R3=20Ω, ενώ η πηγή έχει ΗΕΔ Ε= 150V και εσωτερική αντίσταση r=2,5Ω. Ποια η ένδειξη του ιδανικού αμπερομέτρου με τον διακόπτη:
  1. Ανοικτό
  2. Κλειστό.

Απαντήσεις:

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: